האדם-עולם-קטן

בחינוך ילדים יש לשים לב, שכל ילד כאדם הוא עולם שלם עולם קטן, כאשר כל ילד שונה מחברו, ולכן הוא זקוק לתשומת לב מיוחדת, ויש לחנכו לפי נטיותיו הטבעיות והשכליות.