האות-דלית

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות דלית בכל התנועות