האות-זיין

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות זין בכל התנועות