המנורה

תפקיד האשה דומה לכהן הגדול להאיר את ביתה, להציב את המנורה כך שהנרות, בני ביתה, יאירו באופן של ״בהעלותך״ – שתהיה שלהבת עולה מאליה.