הניגון-אחד-אלוקינו

הניגון אחד אלוקינו (עך טי זיעמליאק) מושר אצל הרבי ברוסית בהתלהבות מיוחדת והרבי מוסיף ומעודד.

השיר "אחד אלוקינו" בלשון הרוסית מושר בהתלהבות עצומה על ידי חסידי חב"ד דוברי רוסית עד שמלהיב חסידים אחרים שאינם יודעים רוסית המצטרפים לשירה ובמיוחד בבית חיינו 770 ובפרט בחודש תשרי.