הניגון-משיח-נאו

העם רוצה משיח עכשיו ואינו רוצה לחכות אפילו רגע. חסידי חב"ד שרים שיר זה אצל הרבי בשפה האנגלית בגעגועים עזים לגאולה כפי שהורנו הרבי לרצות לבקש ולהתגעגע לגאולה האמיתית והשלימה.