חתונה-חסידית

כיצד מרקדין לפני החתן? שמחה של חתונה היא שמחה גדולה לא רק לחתן והכלה ומשפחותיהם, אלא לכל עם ישראל כי זה מקרב את הגאולה.

הניגון של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך "ארבע בבות" התקבל בקהילות ישראל, וכאן בחתונה הגדולה בחצר מחנובקא בעלז שרים ומנגנים אותו.

בחתונת חסידי בעלזא מכנובקא שהתקיימה בז' אדר ה'תשע"ב שרים ומנגנים ניגוני חב"ד. חסידות חב"ד מתפשטת בעולם גם דרך ניגוניה.

בריקוד המארש בחתונת הבת של הרבי מבאבוב, שהוא מרשים ביותר, רואים השתתפות של אלפי חסידים.

חתונה בתולדות אהרן. החסידים יוצאים מגדרם משמחה – שרים ומנגנים, רוקדים ושמחים וחלקם מחופשים.

הזמר אוריה שיף עם להקת כל ישראל בקליפ חתונה חסידית שר "שמח תשמח רעים אהובים", "אנו רוצים משיח עכשיו" ועוד.

ריקוד נדיר ומיוחד – שולשה חסידים רוקדים ריקוד חסידי בחתונה חסידית באופן של שטותא דקדושה. שמחה פורצת גדר.

חתונה יהודית אינה רק שמחה פרטית אלא שמחה של כל עם ישראל. לא רק משום שבכל חתונה נוספת עוד לבינה לבית המקדש, אלא שחתונה מבטאת את כל הקשר בין עם ישראל לה', שהקשר בין עם ישראל לה' הוא קשר בין חתן לכלה.