ישיבת-חבד

התמימים הלומדים בישיבת חב"ד צפת כשליחי הרבי מה"מ, חיילי בית דוד, מלבד היותם לומדי תורה עושים הרבה פעולות חשובות להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו – מבצע תפילין, מבצע חינוך, פעולות מיוחדות לחגים ועוד.