כינוס-השלוחים

התוועדות חסידית במסגרת כינוס השלוחים בבית חיינו 770 מלווה בסיפורים ובניגונים חסידיים של השלוחים והתמימים

שליחי הרבי מכל העולם נפגשים בבית חיינו 770 ומספרים על חוויות השליחות כשנקודת השליחות היא קבלת פני משיח צדקנו