מקהלת-הקאפעליא

הזמר חוני צוקר בניגון שאמיל המושר עם מקהלת ה"קאפעליא" עבור פרוייקט אירגון צבאות השם העולמי