נבואה-גלויה-ממש

נבואות הרבי על אבנים טובות בקישון מתקיימות. יו"ר חברת שפע ימים מר שמעון הייבלום אומר בראיון ל"לילה כלכלי" כי חברת "שפע ימים" מצאה אבן נדירה ויקרה מיהלום בשם מואסנייט.

כ' מרחשוון הוא יום ההולדת של הרבי הרש"ב אדמו"ר החמישי של חב"ד, הרמב"ם של תורת החסידות. בהתוועדות כ"ב מרחשוון ה'תשמ"ה מדבר הרבי מה"מ על נבואתו של הרבי הרש"ב המתקיימת בדורנו.