ניגון-שמחה

ניגון שמחה המיוחס לחסיד ר' שלמה מצ'אשניק, מחסידי אדמו"ר הזקן. החסידים נהגו לשיר ולרקוד עם הניגון הזה לאחר היציאה מיחידות אצל הרבי.

ניגון ריקוד חסידי סוחף אותו מנגנים דניאל זמיר וברי סחרוף – כדאי להאזין להתלהב לשמוח ולרקוד!

בניגוד לדורות הקודמים בהם היו הרבה ניגונים איטיים ועמוקים, ניגוני התעוררות, הרי שהרבי בדורנו מעודד ניגוני שמחה קצרים שגורמים התלהבות המעוררת שמחה רבה. ואכן הרבי מעודד אותנו לשמחה בטהרתה ואומר שזה מה שיביא את הגאולה.