עמי-מימון

עמי מימון מלהיב את הקהל בניגון החסידי – ניגון הצמח צדק – שהתקבל בהתלהבות ובשמחה בכל החוגים.