פורים-של-גאולה

משיח מוכן לבוא הכל תלוי בנו. עלינו להוסיף קצת במעשי צדקה וחסד ובעיקר בשמחה ומיד הוא בא. יהי רצון שעוד לפני פורים נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ומשיח צדקנו בראשנו.