פרחים

כמה מדהים לראות את הפרחים היפים הצומחים בגן.