צמאה-לך-נפשי

אשרים חן שר את הניגון: צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים.

הרבי החדיר את הצימאון לאלוקות בכל עם ישראל שומרי תורה ומצוות ואלה שעדיין אינם שומרים. בקרוב כשתחזינה עינינו בשוב ה' לעמו ברחמים, נגלה גם את האחדות שבעם ישראל באהבת ה' באהבת התורה ובאהבת עם ישראל.

כשהרבי שר "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך" והחסידים מצטרפים לשירה, חשים ממש את הצימאון לאלוקות, ומיד מתעוררת אהבת ה' כרשפי אש.