שטותא-דקדושה

בהילוך אדם עולה ממדרגתו הקודמת והולך מעולם לעולם בסדר והדרגה, ואילו בריקוד שהוא עבודה שלמעלה מטעם ודעת, הילוך שלא בערך, שטות דקדושה, הוא מנתק עצמו לגמרי ממדרגתו הקודמת שלא בהדרגה כלל למעמד ומצב אחר לגמרי (באתי לגני תשט"ו ס"ג).   

הציפיה לגאולה צריכה להיות בכל עת. את השיר "עוד יישמע בערי יהודה" יש לשיר לא רק בחתונה אלא תמיד, והעיקר לצפות לגאולה עכשיו, היום!… הלילה!…

העולם מוכן לגאולה. בחביבות ובהומור עושה ליפא שמעלצר סיבוב בעולם במטרה להפיץ אלוקות, ומביע תקוותו כיהודי המצפה לישועה להתגלות ה' בעולם – ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

רקדנים רוקדים ריקוד תימני בצעד תימני מקורי בקצב השירה של זמר תימני השר בתימנית ומנגן בפח, ומלווה שירתו בברכות ובהלהבת הרוקדים והקהל.

ריקוד נדיר ומיוחד – שולשה חסידים רוקדים ריקוד חסידי בחתונה חסידית באופן של שטותא דקדושה. שמחה פורצת גדר.