שלום

היכולת לסלוח מעידה על טיב הקשר. הרצון למחילה מעורר את העניין בפועל. כאשר יש רצון להגיע למושג של "מחילה", הקב"ה כבר מסייע בעניין!

מבואר במדרשים שהקב"ה ובני ישראל נקראים בעל ואשה. בחג השבועות, חג מתן תורה, היו הקידושין, בהם הקב"ה – הבעל, קידש את עם ישראל – האשה.

מפרשת וישלח למדים שיעור ביחסי ציבור – איך מפייסים אדם כועס. הרב שניאור אשכנזי מסביר איך קורה שיעקב מצליח לפייס את עשיו עד שעשיו נפרד ממנו בחיבוקים ונישוקים.