שמחה-פורצת-גדר

השמחה פורצת את כל הגדרות! האם ראיתם דבר כזה אי פעם? פורים שמח באוטובוס. פורים שמח לכולנו!

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" ובמיוחד שמחת בית השואבה בחצרות קודשנו 770.

שמחת בית השואבה בבית חיינו תשע"ו היא שמחת הגאולה הפורצת את כל הגדרים. צפו ותיהנו.

כאשר השלוחים של הרבי נפגשים בבית חיינו – 770 ומשתפים זה את זה בחוויותיהם ומחזקים איש את רעהו שמחתם מרקיעה שחקים ופורצת גדרות.

ריקודים בבית חיינו במרחשוון תשע"ו. שמחה פורצת גדר.

שמחה בבית חיינו – 770 בסתם יום של חול ו' תשרי ה'תשע"ו. התמימים בריקוד "הופ קוזק".

פתיחת 60 יום של שמחה בשעתיים של ריקודים ב-770 בחודש אדר תשע"ד.

ריקודי שמחה נפלאים בבית חיינו – 770 בי"א שבט ה'תשע"ג

גם אדם עצוב יכול להיות שמח אם רק ירצה, כי אדם נפעל לפי פעולותיו ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. הסרטון שלפניכם יכול להוכיח את זה.

ריקוד נדיר ומיוחד – שולשה חסידים רוקדים ריקוד חסידי בחתונה חסידית באופן של שטותא דקדושה. שמחה פורצת גדר.

שיר חדש מיוחד שרים החסידים בשמחה ובהתלהבות. שיר שחובר לכבוד היום הגדול י"ט כסלו – חג החגים – בכפר חב"ד ע"י המלחין מונה רוזובלום… צילום שניאור שיף 0525960011.

ריקוד סוער בסגנון חסידי בחתונה בישיבת שעלבים, המבטא את הרצון לשמח חתן וכלה. שמחה פורצת גדר באופן של שטותא דקדושא.

ניגון במחיצת הרבי בהודאה לה' על כל הטובות שעושה לנו בהתלהבות גדולה כל כך, בשמחה פורצת גדר ובשטותא דקדושא של שריקות בהוראת המלך בודאי שוברת את כל המחיצות.