תעודת-בגרות

אזרחים טובים אינם מטילים את כל האחריות על מנהיגיהם אלא נוטלים חלק פעיל בהנהגה.