כל התכנים בנושא: אם אשכחך ירושלים

עוזיה צדוק שר את השיר: "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו"… הלקוח מתוך ספר תהילים, בחתונה של אחותו.