כל התכנים בנושא: אנו רוצים משיח עכשיו

"יודע אתה מהו משיח? – כשמשיח יבוא הוא יגלה את עומק פנימיות התורה ואז כולם ירגישו את אור התורה. בשנה זו התגלה הספר "לקוטי תורה" שחיברו סבי רבי שניאור זלמן (בעל התניא); דברי הרבי הם-הם גילוי אור התורה הפנימי, והם סגולה לגילוי הנפש…"

יונתן שינפלד שר "אוי רבה", שיר המבטא את הגעגועים לרבי מלך המשיח שיבוא ויגאלנו מיד ממש.

בערב יום הגאולה ג' תמוז ה'תשע"ג בוקעת מאליה מעומק לבנו ונפשנו הזעקה והדרישה והתביעה בכל ה"שטורעם": גיוואלד, רבי, עד מתי?! אי אפשר עוד! אנו רוצים (חסרים וזקוקים ל)משיח עכשיו, עכשיו ממש, ולעיני כל בשר ממש.

קהל החסידים מנגן את השיר "ווי וואנט משיח נאו" (אנו רוצים משיח עכשיו), והרבי מעודד את השירה בחוזק.

כולם רוצים משיח עכשיו. העולם מוכן! איך הגיע השלט: "אנו רוצים משיח עכשיו" לחיזבאלה? הכל בהשגחה פרטית!