כל התכנים בנושא: אשרינו

אברהם פריד בהופעה בה הוא שר את השיר "רחמנא" ואת השיר "אשרינו".

חסידים החוסים בצילו של הרבי שמחים ומאושרים, כי הם דבקים במקור חיותם. יחסי רבי וחסידים הם למעלה מיחסי אב ובן, רב ותלמיד, איש ואשה. יחסי רבי וחסידים הוא יחס הדומה ליחסי אור ומאור. אז מה הפלא שחסידים שרים בשמחה "אשרינו" אצל הרבי?