כל התכנים בנושא: בועז קלי

בועז קלי מרצה על 7 מצוות בני נח, המצוות האוניברסליות, לפני האחמדים. הוא מוסיף ואומר, שעושה השלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם.

הרב בועז קלי המפיץ הגדול של שבע מצוות בני נח בקרב הערבים ובמיוחד האחמדים בראיון לאברי גלעד מסביר שבלוחות הברית הדיבר "אנכי ה' אלוקיך" עומד מול "לא תרצח".

בועז קלי קיבל הכרה מהאו"ם ללמד שבע מצוות בני נח לכל אומות העולם, והקים מרכז ללימוד שבע מצוות בני נח בבית כנסת בחיפה, ובסרט זה מראיין אותו בן נח דרוזי מדלית אל כרמל.

הרבי מדבר על החיוב של עם ישראל להפיץ בין הגויים את שבע מצוות בני נח כפי שכתוב ביד החזקה להרמב"ם.

הרב בועז קלי מדבר על שבע מצוות בני נח ומספר שבקרב הערבים יש התעניינות גדולה בנשא זה.