כל התכנים בנושא: בחירתו של הפיקח

עד כמה צריכה להיות כל ההתמסרות שלנו אך ורק אל עצמותו של המלך – מלך מלכי המלכים הקב"ה, המגלה את עצמו בקרבנו על ידי המלך המשיח – שלא נסתפק בשום "גילויים", ולו יהיו אלו הגילויים הנעלים והעצמותיים ביותר, אלא נבקש ונרצה ונפעל אך ורק את התגלות המלך עצמו, כמו שהוא בעצם עצמותו, למעלה מכל הגילויים.