כל התכנים בנושא: בני פרידמן

על הכל יהודי מודה לקדוש ברוך הוא ואומר: תודה! ברוסית – חראשו!

בני פרידמן שר "עברי אנוכי את השם אלוקי השמיים אני ירא", שיר שכבש את ארצות הברית וכבר מתחיל לכבוש את הארץ.

בני פרידמן בקומזינג, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, כלומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה!

בני פרידמן שר: יש תקוה… יש אמונה חזקה מכל הפחד, כי אנחנו לא לבד. יש לנו ה' אחד!