כל התכנים בנושא: ברוך השם

על הכל יהודי מודה לקדוש ברוך הוא ואומר: תודה! ברוסית – חראשו!