כל התכנים בנושא: גיל עקיביוב

גיל עקיביוב בניגון יב-יג תמוז, מתוך הדיסק "ניגוני חב"ד עתיקים" בעיבוד מושקע שכמוהו לא הכרתם.

הוראת הרבי לפרסם לכל אנשי הדור שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה השופטייך ויועצייך ונביא הדור לעבודת כל בני ישראל עד הנבואה העיקרית הנבואה שלאלתר הגאולה.