כל התכנים בנושא: דיינו

השיר "דיינו" מתוך ההגדה של פסח בביצוע תלמידי קרית נוער ירושלים.