כל התכנים בנושא: האות אלף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות אלף בכל התנועות