כל התכנים בנושא: האות חית

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות חי"ת בכל התנועות