כל התכנים בנושא: האות כף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות כף בכל התנועות