כל התכנים בנושא: האות למד

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות למ"ד בכל התנועות