כל התכנים בנושא: האות סמך

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות סמ"ך בכל התנועות