כל התכנים בנושא: האות קוף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות קו"ף בכל התנועות