כל התכנים בנושא: האות ריש

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית – האות רי"ש בכל התנועות