כל התכנים בנושא: הגיע זמן גאולתכם

הסב בן ה-70 והנכדים מכריזים ושרים בקליפ ססגוני מרהיב: "הגיע זמן גאולתכם"!

על פי המדרש, שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה… וישראל מתרעשים ומתבהלים. ואומר להם הקב"ה: בני, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם… הגיע זמן גאולתכם!

הזמר שוואקי שר את השיר : "ענוים, הגיע זמן גאולתכם!" מילות השיר לקוחות מילקוט שמעוני ומתאימות לימינו, כפי שרואים בשיחותיו של הרבי בעיקר משנת התנש"א.

סרטון נפלא על התפשטות אור הגאולה בעולם ע"י רבותינו נשיאנו – נשיאי חב"ד לדורותם, ובעיקר ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שהכריז "ענווים הגיע זמן גאולתכם" וכל עם ישראל מחכה ומצפה לבא הגאולה בפועל ממש.