כל התכנים בנושא: הדפסת התניא

רבי משה שפירא עצמו תמה, למי יפנה ומה יעשה, כדי לקבל רשיון להקמת בית דפוס. המארח, הגביר ר' מאיר רפאל'ס, שידוע היה בקשריו הענפים בממשל המקומי, היה אף הוא אובד עצות; כל רעיון לא עלה במוחו מי יכול לעזור בעניין זה. אמנם שניהם, רבי מאיר רפאל'ס ורבי משה שפירא, האמינו באמונה שלמה בדבריו הקדושים של רבינו הזקן, אולם את רוחו העכורה של המלמד ר' ישראל, לא יכלו להרגיע.

לפי הוראת הרבי יש להדפיס תניא בכל מקום. ואכן גם בבוליביה מדפיסים חסידי חב"ד את ספר התניא.