כל התכנים בנושא: הכח לסלוח

היכולת לסלוח מעידה על טיב הקשר. הרצון למחילה מעורר את העניין בפועל. כאשר יש רצון להגיע למושג של "מחילה", הקב"ה כבר מסייע בעניין!