כל התכנים בנושא: המהר"ל

המהר"ל מפראג רואה את מקומם הטבעי של עם ישראל בארץ ישראל ברשות עצמם, וכמובן לא בהיותם מפוזרים בגלות. וכמו שלכל דבר בעולם הפיזור והפירוד אינו טבעי, כך והרבה מעבר לזה עם ישראל מצבם הטבעי והבריא הוא בהיותם באחדות במקומם הטבעי שסידר להם בורא עולם בארץ ישראל.

הנשמה היא, כביכול, הקב"ה שנעשה "נברא" (יש). ומבחינה זו יהודי הוא הנברא היחידי שבמהותו ועצמותו הוא הקב"ה בעצמו, שהרי הנשמה היא בעצם הקב"ה, ורק בחיצוניותה היא "נברא". יהודי הוא חלק מה' ולא רק חלק מן העולם. ובעצם היהודי הוא מעל העולם.