כל התכנים בנושא: הנה הנה משיח בא

אברהם פריד מסביר למה בימינו כבר אפשר לדבר על משיח וגאולה.

מי צריך כסף עכשיו באה הגאולה. האם זה לא ברור שאנו או טו טו נגאלים?!..

מה צריך לעשות כדי להתעורר סוף סוף אל בוקר של ניחוח ופריחה לבנבנה שלא תיגמר לעולם. כיצד ניתן לחולל עתה נס שיעשה את מה שנס הנאו ההוא עשה אז. כי עם יד על הלב ועם כל הכבוד למצריים דקדושה (כל התירוצים החסידיים) פשוט נגמר לנו מלחכות.

איצה גנזבורג הפיק סרטון הכנה לקבלת פני משיח לילדים – "הנה הנה משיח בא".

אברהם פריד שר בלהט את השיר "התייצבו וראו את ישועת ה'", השיר המבשר את ביאת המשיח הקורובה מאד לבוא.

יהודי יקר, צפית לישועה? הנה הנה משיח בא. וכפי שאומר הרבי: "ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הרי הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם בהענינים ד"בכל דרכיך (דעהו)" ו"כל מעשיך (יהיו לשם שמים)", עד – הנבואה העיקרית ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא" (שיחת הרבי, ש"פ שופטים ה’תנש”א).