כל התכנים בנושא: הניגון דידן נצח

ריקודי שמחה נפלאים בבית חיינו – 770 בי"א שבט ה'תשע"ג

במשפט הספרים פסק בית המשפט הפדרלי בארה"ב שלרבי שליט"א מלך המשיח יש דין של מלך. ומכיוון שמלך לא מעיד בבית משפט, לכן לא תבעו את עדותו! צפו בחגיגת הכתרת המלך.

השיר של חסידי חב"ד "דידן נצח" מבוסס על סיפור תלמודי, ומבטא את הניצחון של הטוב והאמת. בסרטון שלפניכם ניתן לשמוע ניגון זה בחצוצרות וכינורות. התזמורת מנגנת פעמיים את הלחן הבסיסי שאורכו שלוש שניות וחצי: