כל התכנים בנושא: הניגון: ריבון העולמים

שלמה דסקל שר את הניגון: רבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר.