כל התכנים בנושא: הנשמה

נס גדול אירע לאבותינו בחנוכה – יוון המעצמה הגדולה והאדירה בתבל באותן הימים יצאה למלחמת חורמה בעם היהודי היושב בציון, הם זממו לחסל את נשמת העם היהודי, את האמונה בא-ל אחד ותורת ישראל, ולהפוך את העם הקדוש "ככל הגויים בית ישראל", מנותקים מתורת ה' ומצוותיו.

הנשמה התהוותה מהאורות, שכללות האורות הוא גילויים, והגוף התהוותו מהעצמות שמציאותו מעצמותו, ואין שום סיבה ועילה קודמת לו ח"ו. הנשמה המכירה במעלת הגוף רוצה להתחבר עם הגוף ולא לעבוד על ידו כדבר נפרד, היא רוצה להתחבר עם הגוף ולעבוד יחד איתו. הנשמה מבינה את העילוי שבעצמי, וזהו טעם ודעת דקדושה, אך יותר מזה היא רוצה לקיים את הרצון העליון שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים.