כל התכנים בנושא: הרב וייצהנדלר

הרב וייצהנדלר נואם נאום מרתק בי"ט כסלו תשע"ג בבית חיינו – 770.