כל התכנים בנושא: הרב לויצ"ח גינזבורג

נשמתו של הרב חיים לוי יצחק גינזבורג לא נגנזה בגנזי מרומים, היא נשארה פה בעולם הזה, בכתביו המרובים ובדמותו היקרה שלא תישכח לעד