כל התכנים בנושא: הרב מנדל וכטר

הגאון הרב מנדל וכטר המשיחיסט מסאטמר מסביר שהמהות של הרבי היא משיח, שהעיד על עצמו: מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה… (אג"ק חי"ב ע' תיד).