כל התכנים בנושא: הרב ראבן מטוסוב

הרב ראובן מטוסוב נואם בפארבריינגען ה' טבת תשע"ב בכפר חב"ד בין ריקוד לריקוד, ומסביר את עניינו המיוחד של ה' טבת – דידן נצח.