כל התכנים בנושא: השיר: זה יושיענו

יוסף קרדונר שר השיר: "זה יושיענו וינחמנו מעצבוננו ומרפיון ידינו בקרוב בימינו… משיח צדקנו".