כל התכנים בנושא: התגלות המשיח

על פי דבר מלכות לפרשות "וירא" ו"חיי שרה" משיח נמצא כבר כאן והתגלה, והעבודה היחידה שנותרה לנו היא לקבלו.

במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, לכן כפי שמסביר הרבי "יש מעלה מיוחדת כשלומדים ענייני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפייה לביאת המשיח" (מדברי הרבי מה”מ שיל”ו, פרשת תזריע – מצורע ה’תנש”א).